รับผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร

Skincare and Makeup Manufacturer in Thailand

รับผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร

Skincare and Makeup Manufacturer in Thailand

บริษัท เมอร์รี่ คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด คือ บริษัทรับผลิตครีม และเครื่องสำอาง

บริษัทเมอร์รี่ คอสเมติก skincare and makeup manufacturer in Thailand คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ในการทำแบรนด์เครื่องสำอาง จะมีหลากหลายขั้นตอน กว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น

  1. เรื่องสูตรสินค้า ราคาที่เหมาะสม และเห็นผลจริง

  2. การออกแบบโลโก้ ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ ฯ จนถึงขั้นตอนการกำหนด spec เพื่อสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ ฉลาก กล่อง เพื่อให้ได้งานที่ตรงกับความต้องการของแบรนด์มากที่สุด

  3. การจดแจ้งเครื่องสำอางกับ คณะกรรมการอาหารและยา และกรณีขอเอกสารสำหรับการส่งออก จำเป็นต้องติดต่อกับกรมการกงสุลและสถานทูตของแต่ละประเทศเพื่อประทับตรารับรอง

  4. ขั้นตอนการสั่งผลิต เมื่อบรรจุภัณฑ์ ฉลาก กล่องพร้อม โดยเมอร์รี่จะผลิต บรรจุ ติดฉลาก พิมพ์ครั้งที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ และฃิงค์ฟิลม์หด เป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย

  5. การจดลิขสิทธิ์ตราสินค้า (Brand) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปัองกันการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เราทุ่มเทกำลังกายใจ และกำลังทรัพย์ ในการปั้นแบรนด์ให้อยู่ในใจผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ได้ในอนาคต

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำแบรนด์เครื่องสำอางเท่านั้น เมอร์รี่ อยากให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายเมื่อสั่งผลิตเครื่องสำอางกับเรา และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก การดำเนินงานเพื่อบริการลูกค้าแบบครบวงจรจึงเป็นหัวใจในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก