รับผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร

รับผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร

บริษัท เมอร์รี่ คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด คือ บริษัทรับผลิตครีม และเครื่องสำอาง

เมอร์รี่ คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ในการทำแบรนด์เครื่องสำอาง จะมีหลากหลายขั้นตอน กว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น

  1. เรื่องสูตรสินค้า ราคาที่เหมาะสม และเห็นผลจริง

  2. การออกแบบโลโก้ ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ ฯ จนถึงขั้นตอนการกำหนด spec เพื่อสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ ฉลาก กล่อง เพื่อให้ได้งานที่ตรงกับความต้องการของแบรนด์มากที่สุด

  3. การจดแจ้งเครื่องสำอางกับ คณะกรรมการอาหารและยา และกรณีขอเอกสารสำหรับการส่งออก จำเป็นต้องติดต่อกับกรมการกงสุลและสถานทูตของแต่ละประเทศเพื่อประทับตรารับรอง

  4. ขั้นตอนการสั่งผลิต เมื่อบรรจุภัณฑ์ ฉลาก กล่องพร้อม โดยเมอร์รี่จะผลิต บรรจุ ติดฉลาก พิมพ์ครั้งที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ และฃิงค์ฟิลม์หด เป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย

  5. การจดลิขสิทธิ์ตราสินค้า (Brand) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปัองกันการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เราทุ่มเทกำลังกายใจ และกำลังทรัพย์ ในการปั้นแบรนด์ให้อยู่ในใจผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ได้ในอนาคต

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำแบรนด์เครื่องสำอางเท่านั้น เมอร์รี่ อยากให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายเมื่อสั่งผลิตเครื่องสำอางกับเรา และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก การดำเนินงานเพื่อบริการลูกค้าแบบครบวงจรจึงเป็นหัวใจในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก