บริษัทผลิตครีม มาตรฐานสากล

บริษัทรับผลิตครีม มาตรฐานสากล

บริการรับผลิตครีม ให้บริการแบบ One Stop Service ในสโลแกน เลือกเมอรี่ คอสเมติก แลบบอราทอรี่ส์ จบครบทุกขั้นตอน ปัจจุบัน คนหันมาใส่ใจความสวยความงามของตัวเองกันมากขึ้น จึงมีคนสนใจที่จะผลิตแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง

การทำแบรนด์ เพียงแค่ลูกค้ามีความต้องการที่จะมีครีม หรือเครื่องสำอางในแบรนด์ของตัวเอง ก็สามารถเดินเข้ามาหาเราพร้อมทั้งอธิบายคร่าวๆ ให้เราได้รู้ว่ามีความต้องการแบบไหน ซึ่งหลังจากนั้นเราจะช่วยลูกค้าวิเคราะห์ ให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆ ว่าควรที่จะทำอย่างไร กลุ่มลูกค้าแบบไหน สภาพผิวอย่างไร และเราทำอะไรให้บ้าง นอกจากนี้บริษัทรับผลิตครีม และบริษัทผลิตเครื่องสำอางเมอร์รี่ คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จะช่วยแนะแนวทางวางแผนการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้บริการลูกค้าในแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และใส่ใจทุกกระบวนการ และขั้นตอนผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบ และเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าอีกด้วย ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เราจะดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการทำงานจนกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบออกมา และลูกค้าสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน หรือแนวการให้คำปรึกษาและขั้นตอน

ที่ให้บริการแบบ One Stop Service ได้ตามด้านล่าง

 • ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด และ Concept แบรนด์

 • ออกแบบ concept ผลิตภัณฑ์

 • พัฒนาสูตร หรือเลือกสินค้าจากสูตรมาตรฐาน

 • เลือกบรรจุภัณฑ์

 • จดแจ้งเครื่องสำอาง

 • ออกแบบโลโก้ ฉลาก กล่อง บรรจุภัณฑ์

 • โดยการทำฉลากจะต้องทำตาม พรบ ฉลากเครื่องสำอางของคณะกรรมการอาหารและยา

 • ผลิต

 • บรรจุ

 • ติดฉลาก หีบห่อ

 • ขนส่ง

มาตรฐาน GMP

ระบบเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

นาโน เทคโนโลยี (Nanotechnology)

Encapsulated

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

กรณีสินค้ามาตรฐาน

 • ประมาณ 15 – 30 วัน (ในกรณีที่อุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์พร้อม)

กรณีสินค้าพัฒนาสูตร

 • ประมาณ 30 วันทำการ

ระยะเวลาพัฒนาสูตร

 • พัฒนาจากสูตรมาตรฐาน 15 วันทำการ

 • พัฒนาสูตรขึ้นใหม่ 30 วันทำการ

ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนอาหารและยา (อย.)

 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนอาหารและยา (อย.) 7 – 14 วันทำการ

 • ขอใบ Certificate of Free Sale 1 สัปดาห์

เงื่อนไขการเก็บตัวอย่างต้นฉบับตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 5 ชิ้น