กิจกรรมการออกบู๊ท

ข้อมูลงานบู๊ทที่ผ่านมา

ภาพภายในงาน Cosmex 2016

เวทีการค้า B2B ผู้เข้าชมงานให้การตอบรับ

กับบู๊ท Merry Cosmetic Laboratories เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

เร็ว ๆ นี้ พบกันได้ในงาน ASEAN BEAUTY 2017 วันที่ 27-29 เมษายน 2017 ที่บู๊ท No. K 28 Merry Cosmetic Laboratories